Cách tải xuống video trên Instagram

Khi bạn muốn tải xuống một video Instagram cụ thể, trước tiên bạn cần cắt hoặc sao chép địa chỉ URL của nó. Sau đó, chỉ cần dán hoặc nhập địa chỉ URL đó vào hộp văn bản ở trên và nhấp vào nút có nhãn "Tải xuống" Từ đó, liên kết tải xuống sẽ được tạo cho bạn.

Khi trang tải với liên kết tải xuống, bạn có thể nhấp chuột phải vào giữa video và chọn "Lưu video dưới dạng" hoặc bạn có thể nhấp vào nút có nhãn "Tải xuống"

Dưới đây là các bước chi tiết :

1. Truy cập trang chủ Instagram bằng cách truy cập Instagram.com, Tìm kiếm video trên Instagram mà bạn muốn tải xuống máy tính của mình.

Cách tải xuống video trên Instagram

2. Khi bạn tìm thấy video, hãy sao chép địa chỉ URL của video.

Cách tải xuống video trên Instagram

3. Tới trang này : Trình tải xuống hình ảnh và video trên Instagram và Tìm hộp đầu vào và dán địa chỉ URL vào đó. nhấp vào nút có nhãn "Tải xuống".

Cách tải xuống video trên Instagram

4. Tải video.

Cách tải xuống video trên Instagram

Xin lưu ý: Trang web này không phải là chi nhánh của Instagram. Không có video Instagram được lưu trữ ở đây. Tất cả các video trên Instagram mà bạn tải xuống là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ.