Cách tải xuống Instagram Stories

Ảnh và video được thêm vào Câu chuyện trên Instagram sẽ tự động bị xóa sau 24 giờ. Chỉ cần làm theo hướng dẫn từng bước dưới đây. Sau khi hoàn thành, bạn sẽ có thể tải xuống và lưu bất kỳ câu chuyện Instagram nào vào PC, máy tính xách tay hoặc thiết bị di động của bạn.

3 Easy Steps:

1. Để tải xuống Câu chuyện Instagram trước tiên hãy sao chép tên người dùng của họ.

Cách tải xuống Instagram Stories

2. Dán tên Instagram của người dùng vào hộp văn bản và sau đó chỉ cần nhấp vào "Tải xuống".

Cách tải xuống Instagram Stories

3. Video hoặc hình ảnh Instagram Stories sau đó sẽ tải xuống thiết bị của bạn.

Cách tải xuống Instagram Stories

Xin lưu ý: Trang web này không phải là chi nhánh của Instagram. Không có video Instagram được lưu trữ ở đây. Tất cả các video trên Instagram mà bạn tải xuống là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ.