Cách tải ảnh Instagram

Phương pháp đơn giản nhất để tải ảnh từ Instagram xuống điện thoại, PC hoặc máy tính Mac.

Để bắt đầu tải xuống một hình ảnh từ Instagram, sao chép địa chỉ URL của hình ảnh và dán nó vào hộp văn bản ở trên. Bây giờ chỉ cần nhấp chuột trái vào nút có nhãn "Tải xuống" Từ đó, bạn sẽ được đưa đến một trang có liên kết tải xuống cho hình ảnh.

Bạn có thể tải xuống hình ảnh bằng cách nhấp chuột phải vào nó và chọn "Lưu hình ảnh thành" hoặc bằng cách nhấp vào nút có nhãn "Tải xuống"

Dưới đây là các bước chi tiết :

1. Truy cập trang chủ Instagram bằng cách truy cập Instagram.com, Tìm kiếm hình ảnh trên Instagram mà bạn muốn tải xuống máy tính của mình.

Cách tải ảnh Instagram

2. Khi bạn tìm thấy hình ảnh, sao chép địa chỉ URL của nó .

Cách tải ảnh Instagram

3. Tới trang này : Trình tải xuống hình ảnh và video trên Instagram và Tìm hộp đầu vào và dán địa chỉ URL vào đó. nhấp vào nút có nhãn "Tải xuống".

Cách tải ảnh Instagram

4. Tải hình ảnh.

Cách tải ảnh Instagram

Xin lưu ý: Trang web này không phải là chi nhánh của Instagram. Không có video Instagram được lưu trữ ở đây. Tất cả các video trên Instagram mà bạn tải xuống là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ.