Cách tải xuống video Igtv

Bạn có muốn tải xuống video IGTV của ai đó không? Bạn có thể dễ dàng sử dụng công cụ IGTV Downloader. Đây là cách làm.

3 EasySteps:

1. Chuyển đến video bạn muốn tải xuống thông qua ứng dụng Instagram hoặc IGTV. Chạm vào 3 dấu chấm và chọn tùy chọn "Sao chép liên kết".

Cách tải xuống video Igtv

Cách tải xuống video Igtv

2. Mở IGTV Dowloader và quá khứ trong liên kết IGTV. Chỉ cần nhấp vào nơi nó cung cấp tùy chọn để tải xuống video.

Cách tải xuống video Igtv

3. Để lưu video, nhấp vào 3 dấu chấm (trong điều khiển video) và chọn tải xuống. Hoặc bạn có thể nhấp vào nút Tải xuống, nhấp chuột phải vào video và chọn "lưu video dưới dạng".

Cách tải xuống video Igtv

Xin lưu ý: Trang web này không phải là chi nhánh của Instagram. Không có video Instagram được lưu trữ ở đây. Tất cả các video trên Instagram mà bạn tải xuống là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ.